Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Onze website gebruikt cookies, maar alleen met uw toestemming. Zodra u onze website bezoekt ontvangt u uitleg over cookies en kunt u bepalen of u cookies accepteert of weigert.

Verwerkingsverantwoordelijke

Gebruiker van deze privacyverklaring, tevens verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG, is SPRKMKND MOOI Communicatie, gevestigd te Raalte, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 60168021.

Verwerken persoonsgegevens

– persoongegevens die verwerkt worden –

SPRKMKND MOOI Communicatie verwerkt uw persoonsgegevens wanneer u onze website bezoekt. Door een formulier in te vullen en te verzenden op onze website, geeft u ons uw persoonlijke contactgegevens.

We kunnen de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer
 • Factuurgegevens

We verwerken geen bijzondere persoonsgegevens (zoals afkomst, politieke voorkeur, etc.). Wij gebruiken deze gegevens enkel om met u in contact te treden en met u te communiceren en enkel in het kader van de met u overeengekomen dienstverlening en verzamelen alleen die gegevens die wij in dat verband nodig of nuttig achten. Wij gebruiken uw gegevens niet voor andere doeleinden.

Indien u ons op andere wijze uw persoonlijke contactgegevens geeft, per email, telefoon of anderszins, dan geldt voor het gebruik van deze gegevens hetzelfde als hiervoor bepaald.

– met welke doelen verwerken we gegevens –

SPRKMKND MOOI Communicatie verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Voor het afhandelen van vragen/opmerkingen via het contactformulier
 • Voor het verzamelen van informatie van de bekeken informatie op de website
 • Om te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is, bijvoorbeeld om een afspraak te maken
 • Om een beeld te krijgen van welke projecten iemand interessant vindt
 • Om te analyseren hoe bezoekers van onze website gebruikmaken, zodat we de website kunnen verbeteren
 • Voor het voeren van een bedrijfsadministratie
 • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals de belastingwet.

– hoe lang bewaren we gegevens –

SPRKMKND MOOI Communicatie bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de doelen waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:

Naam en adresgegevens

 • Bewaartermijn: 7 jaar
 • Reden: Fiscale bewaarplicht

Telefoonnummer

 • Bewaartermijn: Tot 5 jaar na de laatste bestelling
 • Reden: CRM (klantenbeheer)

E-mailadres

 • Bewaartermijn: Tot 5 jaar na je laatste bestelling
 • Reden: Voor zakelijke communicatie en voor verzenden van de nieuwsbrief

IP-adres

 • Bewaartermijn: 2 jaar
 • Reden: Voor website-statistieken, om het huidige jaar te vergelijken met vorig jaar

Internetbrowser en apparaat type

 • Bewaartermijn: 2 jaar
 • Reden: Voor website-statistieken, om het huidige jaar te vergelijken met vorig jaar

Bankrekeningnummer

 • Bewaartermijn: 7 jaar
 • Reden: Fiscale bewaarplicht

Bestelgegevens

 • Bewaartermijn: 7 jaar
 • Reden: Fiscale bewaarplicht

Factuurgegevens

 • Bewaartermijn: 7 jaar
 • Reden: Fiscale bewaarplicht

– delen van persoonsgegevens met derden –

Zonder uw toestemming delen wij uw gegevens niet met andere partijen, tenzij daar een administratieve of wettelijke verplichting voor geldt, of er een gerechtelijk bevel voor is. Ook verkopen we geen persoonsgegevens aan derden. Wel besteden we sommige werkzaamheden uit aan andere bedrijven. We verstrekken persoonsgegevens van klanten aan die bedrijven als dat nodig is voor de werkzaamheden die ze voor ons uitvoeren. Die bedrijven zijn dan verwerker van de persoonsgegevens waarvoor SPRKMKND MOOI Communicatie verantwoordelijke is. Met die bedrijven hebben we een verwerkersovereenkomst afgesloten, waarin we precies afspreken welke gegevens we delen, waarom we dat doen, en welke eisen we stellen met betrekking tot de privacy. Deze bedrijven zijn verplicht net zo zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens als wij zelf. Ze mogen de persoonsgegevens niet doorgeven aan anderen.

– SPRKMKND MOOI Communicatie maakt gebruik van diensten van de volgende verwerkers: –

 • J. Arentsen: boekhouder die onze jaarrekening maakt
 • Antagonist: dit bedrijf verzorgt de hosting van onze website
 • Google Analytics: maakt statistieken over bezoek aan onze website

– cookies op de website –

Op onze website gebruiken we functionele cookies, die er bijvoorbeeld voor zorgen dat het internetverkeer op de website goed verloopt. Ook worden statistieken gemaakt over bezoeken aan onze website, zodat we met die informatie onze website kunnen verbeteren en omdat we het leuk vinden om af en toe te kijken hoeveel mensen onze site eigenlijk bezoeken.

– gegevens inzien, aanpassen of verwijderen –

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door SPRKMKND MOOI Communicatie. Een verzoek tot inzage, correctie, of verwijdering van je persoonsgegevens kun je sturen naar m.arentsen@spraakmakendmooicommunicatie.nl.

Voor meer informatie en vragen over ons privacybeleid kun je contact opnemen met m.arentsen@spraakmakendmooicommunicatie.nl.